Duyurular

2013 ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ YATIRIMLARI

Müşteri istek ve beklentilerinin üzerinde ürün kalitesi ve müşteri memnuniyetinin teminini en üst seviyeye çıkarmak için 2012 yılı içinde üst yönetimin yeniden yapılanmasının sonucunda 2013 Business planını oluşturulmuştur. Entegre yönetim (Kalite+Çevre+ISG+ERP) Sisteminin kurulup, sürekliliğinin sağlanması içi aşağıdaki çalışmalar yapılmıştır. İç Kalite Ve Performans Hedeflerinin takibi için; süreç yönetiminin performans kriterlerinin belirlenmesi, takibi ve iyileştirme çalışmaları. ERP ek modül yatırımları ve üretim modülü ile entegrasyonu için danışmanlık hizmetleri alındı. Personel Eğitimi; bu konuda TS16949:2009 Otomotiv Sektörü için Kalite Yönetimi sistemi, Çevre Yönetimi ve OHSAS Yönetimi için personele konusunda uzman firmalardan danışmanlık ve eğitim hizmetleri alındı.

- Kaynak imalatı personelimizin kalifikasyonun artırılması için TÜV SÜD’den tüm kaynak personelimize kaynakçı sertifikasyon eğitimi aldırılıp, Kaynakçı Sertifikasyonu alınmıştır
- TS 3834 Kaynak Yönetimi için kalite ve üst yönetimin eğitimi.
- TS 16949:2009 konusunda iç tetkik, FMEA, MSA, makine yapılabilirlik, PPAP dosyasının hazırlanması, SPC vb. eğitimlerinin alınması
- İş sağlığı ve güvenliği konusunda tüm personelimizin bilinçlendirme eğitimi, ISG kurulundaki tüm personele Risk analizi eğitiminin alınması
- İlk Yardım ve Yangın Eğitimlerinin alınması

Yönetim Sistemi ve Akreditasyon Hedefleri için;
- Firmamız ISO 16949:2009 Kalite Yönetimi sisteminin kurulması ve belgelendirilmesi için Business planda hedef koyulmuştur. Bu hedef için danışmanlık hizmeti alınmıştır. URS Sertifikasyon denetim firması ile anlaşılmıştır. 2013 Eylül ayında 1. Denetim yapılıp, 27 Kasımda da 2. Denetimi geçerek belgelendirme yapılmıştır
- İş Güvenliği Belgelendirilmesi OHSAS 18001: 2007 Sitemin kurulması ve belgelendirilmesi için Business planda hedef koyulmuştur. Bu hedef için danışmanlık hizmeti alınmıştır. Swiss TS Technical Services tarafından 2013 Kasım ayında 1.denetim yapılıp, 2014 Ocak ayında 2.denetimi geçerek belgelendirme yapılmıştır.
- ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemin Kurulması ve belgelendirilemesi için Business planda hedef koyulmuştur. Bu hedef için danışmanlık hizmeti alınmıştır. Swiss TS Technical Services tarafından 2013 Kasım ayında 1.denetim yapılıp, 2014 Ocak ayında 2.denetimi geçerek belgelendirme yapılmıştır..
- TS 3834 Kaynak Yönetimi için, Kaynak konusunda üst yönetim ve kalite ekibi WPS, WPQR(Kaynak plan ve talimatları hazırlığı) için hem TÜVSÜD’den hem URS ‘den eğitim almış. Belgelendirme için URS Sertifikasyon firması ile anlaşma yapılmıştır. Denetim tarihi olarak Mart 2014 3.haftası belirlenmiştir.
- Barkod, Kalıp, Bakım ve Work-Flow modüllerinin ERP sistemine alınması ve El terminalleri geçiş sistemi yatırımı Tüm yukarıda yaptığımız çalışmaların neticesinde, Etkinliğini ve sürekliliğini ölçülebilir, raporlanabilir şekilde sağlayan entegre yönetim sistemimiz kurulmuştur.

Diğer Duyurular