Sosyal Sorumluluk

Sosyal sorumluluk ve kalite yönetimi çerçevesinde TS/ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemin Kurulması ve belgelendirilemesi için Business planda hedef koyulmuştur. Bu hedef için danışmanlık hizmeti alınmıştır. Swiss TS Technical Services tarafından 2013 Kasım ayında 14001 belgesiyle verimlilik ve kirliliğin kontrol altına alınması yönünde çalışmalar yapılmıştır.Ayrıca Şener Otomotiv çalışanları ilk yardım, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında olası tehlikeli durumlarda kendileri ve çevreleri için yardım sağlayacak eğitimleri almışlardır.

Şener Otomotiv çevreye saygılı üretim prensibiyle vibrasyondan çıkan suları arıtarak şebekeye vermektedir.Ayrıca firmamızda bor yağı ve makine yağını ayrıştırarak bertaraf tesislerinde değerlendirmekteyiz.Kontamine atık metalin çevre şartlarına uygunluğu test edilmiş ve uygun çıkmıştır.

ISO 14001 Çevre Yönetimi

Çevre duyarlılığı, Avrupa Birliği Uyum Yasaları çerçevesi ve KYOTO Sözleşmesi’nin imzalanması ile birlikte gelişen ve yasal mevzuatlar firmaların iş yapma yaklaşımlarını etkilemektedir. Bu çerçevede ISO 14001, Çevre Yönetim Sistemi, kuruluş faaliyetlerinizin, ürünlerinizin ve hizmetlerinizin çevreyle etkileşimlerinin daha etkin yönetilebilmesi ve iyileştirilmesi, ilgili yasal mevzuatlara uyumun sağlanabilmesi için etkin bir rehberdir.

Çevreye ve sürdürülebilir kalkınmaya olan bağlılığınızın gösterilmesi, hem kısa hem de uzun vadede şirketinizin başarısını olumlu şekilde etkileyecektir.

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği,

İşletmemizde işin yürütülmesi sırasında çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmaları içeren bir standarttır. İş sağlığı ve güvenliği denildiğinde genel anlamda yalnızca çalışanların değil tüm işletmenin ve üretimin güvenliğinin düşünülmesi gerekliliği farkındayız.
İşletmenizde mevcut durumunun analizini yaparak risklerin tespit ederek, bu riskleri yok etmek için yasal mevzuat ve kanunlara entegre programların oluşturup, uygulamaya başlanmıştır. Bu yürütülmekte olan çalışmalarımız izlenip denetlendiği bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi entegre sisteme adapte olmuştur.

Eğitim